רישום לבחינה
הנחיות לנבחנים
הנחיות לנבחנים
מועדי הבחינות
מתווה הבחינות
בחינות שהתקיימו בשנים קודמות
דרכי הגעה למרכזי הבחינה
תמיכה טכנית
קבלת ציון והגשת ערעור
Show More

© 2021 מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית