מתווה הבחינות

אנגלית
*חדש
מתווה בחינה 2021
ערבית- כלל המקצועות
ערבית - שפה וספרות
עברית
מדעים חט"ב
מדעים יסודי
מתמטיקה חט"ב
מתמטיקה יסודי
*כל המתווים מעודכנים לשנת 2021
*חדש
מתווה בחינה 2021