מתווה הבחינות

אנגלית
ערבית- כלל המקצועות
ערבית - שפה וספרות
עברית
*כל המתווים מעודכנים לשנת 2020-2019

© 2017 מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית