מועדי הרישום לשנת 2021

15.2.2021 - 15.3.2021

לרישום לבחינה יש להיכנס לאתר פורטל עובדי הוראה:

https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/HachsharaHitmachutKnisaLehoraa/Pages/MuamadutHoraaMigzarAravi.aspx

© 2021 מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית