© 2017 מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

הרישום לבחינות לשנת 2020 ייעשה דרך אתר משרד החינוך, "פורטל עובדי הוראה", בקישור הבא:  

http://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/HachsharaHitmachutKnisaLehoraa/Pages/MuamadutHoraaMigzarAravi.aspx