הבחינות למועמדים להוראה יתקיימו במועדים והשעות האלה:
20.4.2021 
09:00 - 11:00 - מתמטיקה יסודי
12:00 - 14:00 - מתמטיקה חטיבת ביניים
22.4.2021
09:00 - 11:00 - מדעים יסודי
12:00 - 14:00 - מדעים חטיבת ביניים
 
27.4.2021 
09:00- 12:00 - ערבית כלל המקצועות (לא כולל שפה וספרות ערבית; מתמטיקה; מדעים)
28.4.2021 
09:00 - 12:00 - שפה וספרות ערבית 
09:00 - 12:00 - עברית
09:00 - 12:00 - אנגלית 

מועדי הרישום לשנת 2021

15.2.2021 - 15.3.2021

© 2021 מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית