הבחינות למועמדים להוראה יתקיימו במועדים והשעות האלה:

22.4.2021
09:00 - 11:00 - מדעים יסודי ו
מדעים חטיבת ביניים
 
27.4.2021 
09:00- 12:00 - ערבית כלל המקצועות (לא כולל שפה וספרות ערבית; מתמטיקה; מדעים)
13:00- 16:00 - ערבית כלל המקצועות (לא כולל שפה וספרות ערבית; מתמטיקה; מדעים)
 
28.4.2021 
09:00 - 12:00 - עברית
09:00 - 12:00 - אנגלית 
13:00 - 16:00 - שפה וספרות ערבית 
 
18.5.2021 
09:00 - 11:00 - מתמטיקה יסודי
12:00 - 14:00 - מתמטיקה חטיבת ביניים