© 2017 מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

הבחינות בשפות למועמדים להוראה יתקיימו במועדים והשעות האלה:
8.4.19: 
9:00 - 12:00 בחינה בשפה הערבית למועמדים ללמד שפה וספרות ערבית
13:00 - 16:00 בחינה למועמדים ללמד עברית ולמועמדים ללמד אנגלית- בחיפה בלבד!
10.4.19: 
13:00 - 16:00 בחינה בשפה הערבית למועמדים ללמד את כלל המקצועות (לא כולל שפה וספרות ערבית)
11.4.19:
13:00 - 16:00 בחינה בשפה הערבית למועמדים ללמד את כלל המקצועות (לא כולל שפה וספרות ערבית)