הבחינות בשפות למועמדים להוראה יתקיימו במועדים והשעות האלה:
2.6.2020 
09:00 - 16:00 בחיפה בלבד!
  • בחינה בשפה הערבית למועמדים ללמד שפה וספרות ערבית
  • בחינה למועמדים ללמד עברית
3.6.2020 
09:00- 12:00 
בחינה למועמדים ללמד אנגלית - בחיפה בלבד!
09:00 - 16:00
בחינה בשפה הערבית למועמדים ללמד את כלל המקצועות (לא כולל שפה וספרות ערבית)
4.6.2020 
09:00 - 16:00
בחינה בשפה הערבית למועמדים ללמד את כלל המקצועות (לא כולל שפה וספרות ערבית)

© 2017 מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית