© 2017 מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

הבחינות בשפות למועמדים להוראה יתקיימו במועדים והשעות האלה:
21.4.2020 
13:00 - 16:00 בחיפה בלבד!
  • בחינה בשפה הערבית למועמדים ללמד שפה וספרות ערבית
  • בחינה למועמדים ללמד עברית ולמועמדים ללמד אנגלית 
22.4.2020 
13:00 - 16:00
בחינה בשפה הערבית למועמדים ללמד את כלל המקצועות (לא כולל שפה וספרות ערבית)
23.4.2020 
13:00 - 16:00
בחינה בשפה הערבית למועמדים ללמד את כלל המקצועות (לא כולל שפה וספרות ערבית)