חשוב – הנחיות לנבחנים
 

 1.  חובה להצטייד במסכת פנים.
   

 2. יש להגיע למרכז הבחינה חצי שעה לפני תחילתה.
    

 3. יש להצטייד בתעודה מזהה – תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה או תעודת סטודנט. לא תתאפשר כניסה לבחינה ללא תעודה מזהה.
   

 4. יש להצטייד במספר אישור השיבוץ.
   

 5. לפני תחילת הבחינה, יש להניח את התיק בקדמת חדר הבחינה, ואת הטלפון הסלולרי – על השולחן של המשגיח.
  נבחן שייתפס עם מכשיר טלפון – בחינתו תיפסל.

   

 6.  לכתיבת החיבור יש להצטייד בעט שחור או כחול בלבד. נבחן שיכתוב בעיפרון או בעט בצבע אחר – בחינתו לא תיבדק.
   

 7.  אין להשתמש בטיפקס. מחיקה תיעשה באמצעות מתיחת קו בלבד.

© 2017 מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית