בחינות שהתקיימו בשנים קודמות

עברית

אנגלית

ערבית

בחינה:

פרק ידע לשוני:

בחינה:

תשובון:

בחינה:

תשובון:

תשובון:

תשובון:

מדעים חט"ב

מדעים יסודי

מתמטיקה יסודי

מתמטיקה חט"ב

בחינה:

בחינה:

בחינה:

בחינה:

הערה: הבחינות המוצגות הן בחינות שהתקיימו בעבר. יש להתעדכן במבנה הבחינה, המוצג ב "מתווה הבחינה".