© 2017 מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

בחינות שהתקיימו בשנים קודמות

עברית

אנגלית

ערבית

בחינה:

פרק ידע לשוני:

בחינה:

תשובון:

בחינה:

תשובון:

תשובון:

תשובון:

הערה: הבחינות המוצגות בן בחינות שהתקיימו בעבר. יש להתעדכן במבנה הבחינה, המוצג ב "מתווה הבחינה".