מתווה הבחינות
הורדת קובץ מתווה בחינה בערבית, עברית ואנגלית
מועדי הבחינות
בחינות שהתקיימו בשנים קודמות
דרכי הגעה למרכזי הבחינה
מפה ודרכי גישה למרכזי הבחינה
Show More

© 2021 מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית